Sale & Lease Back

Machines & installaties en onroerend goed

De Sale and Lease Back oplossingen van Hilco Assets Finance bieden u directe liquiditeit. Wij kopen uw machines & installaties en/of onroerend goed en u least deze vervolgens van ons terug.

Transactiecriteria

  • Minimale activawaarde: € 10 miljoen (machines & installaties, onroerend goed)
  • Minimale activawaarde: € 5 miljoen (machines & installaties)
  • Loan-to-value tot 80%
  • Duur lening gemiddeld 6 tot 36 maanden
  • De transactie moet activa als machines & installaties bevatten
  • Onroerend goed, voorraden en debiteurenportefeuilles kunnen in de transactie worden opgenomen
  • Prijs wordt bepaald op basis van bedrag, loan-to-value, looptijd, branche, etc
  • Onderliggende middelen moeten liquide en verhandelbaar zijn
Sale & Lease Back
Get in touch